Glödlampor

Allt du behöver veta kring att källsortera dina glödlampor rätt. Bower förklarar även om hur processen för återvinning av glödlampor fungerar.

Återvinning av glödlampor - allt du behöver veta

Glödlampor, lågenergiglödlampor och lysrör innehåller kvicksilver och bly, två av av de farligaste gifterna som finns på jorden. Därför är det viktigt att sortera och återvinna dessa rätt. Dock kan inte alla glödlampor återvinnas, men de behöver hanteras på rätt sätt för att inte orsaka skada på miljön och klimatet.

Sortera glödlampor

Glödlampor ska sorteras och lämnas i elavfall på en återvinningscentral. Ofta finns det särskilda behållare där glödlampor ska lämnas. Dessutom räknas glödlampor och andra ljuskällor som farligt avfall. Se till att dina glödlampor inte går sönder under transport till återvinningen.

Återvinning av glödlampor

Insamlade glödlampor och lågenergilampor transporteras till en anläggning där blyet, glaset och andra metaller sorteras och återvinns. Det avskilda kvicksilvret läggs på deponi.


Lysrör går direkt till återvinning. Hela 97 % av material i lysrör kan återvinnas till produktionen av nya lysrör. Bara hela lysrör kan dock återvinnas, så var rädd om dem när du transporterar dem.


Varför ska du återvinna glödlampor?

Vanliga glödlampor innehåller en liten mängd bly som är skadligt för levande organismer. Förpacka dem väl innan transport så att de inte går sönder.


Bly har en stark påverkan på människor vid exponering. Bly kan passera över till foster redan under graviditet. Vid mycket låga doser kan bly ge skador på nervsystemet, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och den tidiga barndomen. Hos vuxna kan långvarig blyexponering påverka risken för högt blodtryck och kronisk njursjukdom.


Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver, som är ett starkt gift för såväl människor och djur samt för miljön. Det kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer.


Referenser

Karolinska Institutet

MIVA

Naturvårdsverket

Sopor.nu

Tack för din läsning!

 

Och du, glöm inte att du kan använda Bower-appen för att bli belönad för dina återvunna förpackningar. Genom appen kan du noga följa den mängd koldioxid du sparar världen genom att återvinna.

 

När du sparar koldioxid bidrar du till en minskning av växthusgaser, vilket i sin tur kan bromsa den globala uppvärmningen och förlust av biologisk mångfald på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png