top of page

Metall

Allt du behöver veta kring att källsortera din metall rätt. Bower förklarar även hur processen för metallåtervinning fungerar.

Återvinning av metall - allt du behöver veta

Föremål i metall ska sorteras utifrån vilken typ av metall de är gjorda utav. Dessutom är det skillnad mellan föremål som klassas som en förpackning och de som inte gör det.


Aluminium, plåt och stål kan källsorteras på en återvinningsstation om föremålet är en förpackning. Det finns givna förpackningar som exempelvis konservburkar, tuber, tomma sprayburkar och färgburkar, samt aluminiumformar. Sprayburkar och färgburkar med produkt i ska sorteras som farligt avfall.


Däremot finns det också föremål som man kanske inte skulle gissa var en förpackning, som kan lämnas till källsortering. Dessa föremål är kapsyler, lock till burkar och folien på smörpaket.


Du bör hålla dina förpackningar separerade från varandra, så att metallerna inte råkar blandas i återvinningen. Undvik till exempel att lägga kapsyler av aluminium i en konservburk av stål. Andra föremål av aluminium, plåt och stål ska sorteras och lämnas vid en bemannad återvinningscentral.


Vilken metall kan inte återvinnas?

Metallskrot innefattar föremål som inte är en förpackning men kan återvinnas. Exempel på dessa föremål är bestick och cyklar. De metaller som kan återvinnas som metallskrot är exempelvis järn, koppar och plåt.


Tungmetaller som exempelvis bly, nickel, kadmium, krom, zink och tenn är svåra att återvinna. Föremål som innehåller mycket tungmetaller är batterier och elektronik. Problemet med dessa metaller är att de, vid kontakt med luft och vatten, löses upp och sprids i små partiklar. Dessa små partiklar finns kvar under en lång tid och kan inte spädas ut av andra partiklar. Tungmetallerna är skadliga för miljön. De är också skadliga för människor och djur, då konsumtion kan leda till skador på nervsystemet, blod och immunförsvar.


Låt någon köpa och hämta din metall

Det finns många skrothandlare som köper, återvinner och återbrukar metallskrot. Hur mycket pengar du kan få för ditt skrot beror på följande faktorer:


  • Kvantitet; Hur mycket skrot du säljer vid en försäljning.

  • Renhet; Hur mycket av lasten som är av samma typ av metall.

  • Typ av metall; Vilken metall du säljer. Vissa ger ett högre pris än andra.

  • Sorteringsgrad; Hur stor del av lasten som är en blandning av flera metaller i samma föremål.

  • Marknadspriset; Den aktuella prissättningen för metallen som du säljer.


Återvinning av metall

Världens behov av metaller och mineraler är omfattande och därför är återvinning viktigt. Att utvinna nya metaller är energikrävande och metaller kan återvinnas hur många gånger som helst.


Återvinning av metaller innebär att metallerna smälts ner och görs om till nya produkter. Metallen som smälts ner ska vara så ren som möjligt, för att inte kompromissa metallens kvalitet. Vissa föremål innehåller dock många olika metaller och är svåra att separera för gemene man. I återvinningen krossas dessa föremål och de olika metallerna separeras genom magnetism, densitet och kemikalier. Sedan smälts de olika metallerna ner som vanligt.


Vad händer med metallförpackningar efter du har lämnat till återvinning?

Se filmen från Förpackningsinsamlingen (FTI) för att förstå mer om vad som faktiskt händer med alla metallförpackningar efter att du har lämnat dem till återvinning:

Referenser

Förpackningsinsamlingen, FTI

Naturvårdsverket

Statistiska Centralbyrån, SCB

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU


Takk for at du leser!

 

Og du, ikke glem at du kan bruke Bower-appen for å bli belønnet for resirkulert emballasje. Gjennom appen kan du følge nøye med på mengden karbondioksid du redder verden ved å resirkulere.

 

Når du sparer karbondioksid bidrar du til en reduksjon i klimagasser, som igjen kan bremse global oppvarming og tap av biologisk mangfold på jorden.

Frame 309.png
Frame 310.png
bottom of page